Borstvoeding


instinctief voeden

 

Borstvoeding

Borstvoeding is de meest natuurlijke voeding voor een baby. Het bevat allerlei stoffen zoals vetten, eiwitten,vitamines, antistoffen en veel meer. Wil je precies weten wat er in zit kijk dan even op Wat zit er in mijn borstvoeding? Borstvoeding is helemaal afgestemd op de behoefte van je baby en zorgt voor een optimaal afweersysteem. Dit maakt de keuze voor borstvoeding alweer makkelijker. Borstvoeding geven heeft ook voordelen voor de mama. Zo heb jij als mama bij 6 maanden borstvoeding of langer, onder andere minder risico op borstkanker. Lees meer via deze link borstvoeding geven

Hoe werkt dat nu toch die borstvoeding? Borstvoeding wordt bij de meeste pas bevallen mama’s vanzelf aangemaakt. Dit is een natuurlijk proces. Wanneer en mama en baby hun instinct volgen en de baby veel bij mama ligt en kan drinken wanneer het hier behoefte aan heeft, zal er automatisch voldoende melk voor de baby zijn. Dit is het vraag aanbod principe.

Dit is niet voor alle mama’s en baby’s zo gemakkelijk als hierboven beschreven. Soms is de fysieke toestand van moeder of baby niet optimaal of zijn er andere omstandigheden waardoor de borstvoeding extra aandacht nodig heeft. Daarom is een goede  begeleiding belangrijk tijdens de kraamweek. Deze begeleiding kun je van DichtbijDragen verwachten. Er zijn ook nauwe contacten met lactatiekundige uit de regio en deze kan in overleg met jou en de verloskundige ingeschakeld worden. Als extra service heeft DichtbijDragen een huurkolf beschikbaar.

Donormelk

In sommige situaties lukt het niet direct om je kindje met je eigen melk te voeden of heb je net niet genoeg om je kindje volledig met jou melk te voeden. Dit is een moeilijke situatie voor je. Lang geleden kwamen andere mama’s, de min, te hulp door de baby aan huis te voeden. Tegenwoordig is er de mogelijk om je kindje bij te voeden met donormelk. Dit geniet de voorkeur boven kunstvoeding. Lees er alles over op de site  http://moedermelknetwerk.nl/donormelk

Factoren die bij kunnen dragen aan succesvol borstvoeding geven:

 • Bereid je goed voor en ga naar een borstvoedingscursus, heus er blijft meer hangen dan je denkt!
 • Het is fijn als je partner je in deze periode ondersteunt, betrek je partner hierom bij de voorbereiding en neem hem/haar mee naar de cursus
 • Creëer een rustige en ontspannen omgeving
 • Maak het jou en je baby de eerste dagen gemakkelijk middels de biological nurturing houding. Kijk hier het filmpje over de Biological Nurturing houding
 • Zorg voor veel huid op huid contact met je baby, dit draagt positief bij aan de melkproductie
 • Neem de tijd om het voeden samen met je baby te leren
 • Probeer je rust te nemen en doseer het bezoek. Er komt zoveel op je af in deze korte periode

Natuurlijk hoef je bovenstaande punten niet allemaal alleen te doen. Ik ondersteun je tijdens de kraamweek met passie om de borstvoeding tot een succes te maken. Op dag 8 van de zorg heb je diverse houdingen geleerd en kun je deze toepassen naar jou wens.

Natuurlijk borstvoeding

 

De 5 standaarden voor borstvoeding

Zorgverleners in de geboortezorg dienen, met betrekking tot borstvoeding, te handelen naar de 5 standaarden welke zijn opgesteld door de World Health Organization.

Instellingen voor moeder- en kindzorg die het certificaat hebben dienen er zorg voor te dragen:

Standaard 1: beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg

Organisaties voor moeder- en kindzorg hebben een beleid vastgelegd waarmee elk kind een optimale start kan maken. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan voeding in de eerste twee levensjaren van de baby.

 • Alle betrokken medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met dit voedingsbeleid.
 • In dit beleid is opgenomen welke prenatale informatie ouders nodig hebben voor een optimale start.
 •  Het beleid besteedt bijzondere aandacht aan het faciliteren van het geven en krijgen van borstvoeding en is conform de WHO-code.
 • Organisaties evalueren regelmatig hun beleid en de effecten van hun scholingen.Organisaties onderhouden multidisciplinaire contacten met ketenzorgpartners.
 •  In dit beleid is ook opgenomen hoe ouders uitleg krijgen over het belang van moeder-tot-moeder contact en hoe (aanstaande) ouders worden verwezen naar relevante organisaties.

Standaard 2: goede start

De eerste kennismaking tussen moeder en baby vindt plaats in huidcontact. De reflexen van de baby zijn sterk in het eerste uur. Een gezonde op tijd geboren baby wisselt beweging en rust af en kruipt in de loop van een uur van de buik naar de borst.. Daarom krijgen alle moeders hun baby direct na de geboorte in huidcontact bij zich. De eerste voeding wordt gegeven in huidcontact, ongeacht de voedingskeuze van de moeder. Het intense huidcontact bevordert dat het kind wordt gekoloniseerd met de huidflora van de moeder. Alle ouders worden uitgenodigd om hun pasgeborene tijdens de eerste kennismaking ook aan de borst te laten snuffelen en een eerste maal te laten aanhappen.

 • Het eerste contact tussen moeder en baby vindt ongestoord plaats tot met de eerste voeding.
 • Zo nodig wordt hulp aangeboden bij de voeding. De eerste voeding wordt gegeven in huidcontact, ongeacht de voedingskeuze van de moeder.
 • Als huidcontact niet mogelijk is, of werd onderbroken om medische redenen, wordt het later ingehaald.
Standaard 3: informatie en praktijk van het voeden

Alle ouders hebben informatie nodig over de behoeften en reflexen van hun baby. Begeleiding helpt om de theorie in praktijk te brengen en te herkennen wat een voedingssignaal is, of een signaal van verzadiging, en hoe een normale drinkpauze eruitziet.

 • Ouders krijgen uitleg over de voor- en nadelen van fopspeengebruik.
 •  Aan vrouwen die borstvoeding geven, wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
 • Ouders van niet-borstgevoede baby’s krijgen uitleg over het veilig bereiden en geven van kunstvoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeften van de baby.
 •  Bij het geven van uitleg is aandacht voor het voorkomen en oplossen van problemen.

Standaard 4: bijvoeding en voeding voor het oudere kind

Als baby’s groter worden is het tijd om naast de melkvoeding ook vaste voeding te geven. Ouders hebben  informatie nodig wanneer en hoeveel vaste voeding hun kind nodig heeft en hoe snel kinderen in het algemeen vaste voeding leren eten en leren drinken uit een beker.

 •  Baby’s krijgen tot de leeftijd van ongeveer zes maanden geen andere voeding aangeboden, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 •  Aan vrouwen die borstvoeding geven wordt uitleg gegeven over de manier waarop de melkvoeding als bijvoeding gegeven wordt.
 •  Aan vrouwen die borstvoeding geven wordt uitgelegd dat de borstvoeding, gecombineerd met andere voedingsmiddelen kan doorgaan zolang moeder en kind dat wensen.
 •  Aan ouders wordt uitgelegd hoe zij op geleide van hun kind, vaste voeding kunnen introduceren.
 •  Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe zij het geven van borstvoeding kunnen combineren met werk of studie buitenshuis.
Standaard 5: hechting en zeggenschap

In het beleid staat dat de organisatie gezinsgerichte zorg levert en dat de organisatie de visie uitdraagt dat moeder en baby gedurende het eerste half jaar een eenheid vormen.

 • Voor ziekenhuizen geldt dat er een beleid moet zijn voor de situatie dat: een moeder met een kind jonger dan zes maanden wordt opgenomen, of voor de situatie dat een kind jonger dan zes maanden wordt opgenomen. Indien een organisatie een zilveren of gouden smiley heeft wordt die beoordeling gevolgd; in dat geval wordt dit aspect niet door BFN beoordeeld.
 •  Uit het beleid blijkt dat ouders worden te allen tijde gestimuleerd worden om hun behoeften en wensen ten aanzien van de zorg kenbaar te maken en over de zorg mee te beslissen.

 

Criteria bij Standaard 5

Bij ouders wordt Standaard 5 getoetst op de volgende criteria:

Van de geïnterviewde zwangeren kan minimaal 80% bevestigen dat zij informatie kregen over:

  •  het belang van hechting en een responsieve relatie met haar kind
  •  wat de hechting bevordert
  •  het belang van rooming-in in het eerste half jaar

Van de geïnterviewde (kraam)vrouwen kan minimaal 80% bevestigen dat:

  • zij informatie kreeg over het belang van rooming-in in het eerste half jaar
  • zij uitleg kreeg over de risico’s van veelvuldig fopspeengebruik bij het geven van borstvoeding
  • zij uitleg kreeg over nabijheid en hechting

 

In slaap vallen aan de borst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borstvoedingsbeleid DichtbijDragen

 

Extra service: Huurkolf 

Om het iets gemakkelijker te maken wanneer er extra hulp nodig is bij de borstvoeding heeft DichtbijDragen een professionele huurkolf van Ardo ter beschikking. Op deze manier kan er snel geacteerd worden als dit nodig is. Er hoeft niet meer rond gebeld t worden waar een huurkolf beschikbaar is en er hoeft niemand op pad om de kolf te halen. Deze service is in eerste instantie voor cliënten van DichtbijDragen, maar is in overleg beschikbaar voor derden. De benodigde hulpset is ook bij DichtbijDragen te koop.

verhuur Carum professionele kolf

Er is een ook een Horigen Chicture kolf aan het assortiment toegevoegd.

Het is mogelijk om deze kolf te testen. Tijdens de kraamweek kan dit natuurlijk bij jou thuis. Buiten de kraamweek om kan je na het maken van een afspraak bij mij langskomen.

Lees meer informatie over deze kolf en de voorwaarden door op de link te te klikken Links en informatie

Horigen Chicture

.